Diensten

In de voorbije jaren heeft Noijen & Heesakkers diversen werkzaamheden verricht voor particulieren, bedrijven en overheden op zowel
regionaal als landelijk niveau. Noijen & Heesakkers verzorgt voor u de onderstaande diensten, welke zijn onderverdeelt in zes categorieŽn.

Project name
Grondwerken

- Traceren stroomkabels middels een kabeldetector
- Diversen grondverzet/ graafwerkzaamheden (ook in- en door beperkte ruimtes)
- Zeven, afvoeren en vervoeren van grond (ook in- en door beperkte ruimtes)
- Levering van diversen gronden (metselzand, zand voor zandbed, zandbakkenzand)
- Levering van zwarte grond (teelaarde) en menggranulaat
- Uitgraven van kelders/ zwembaden/ vijvers
- Projectcoaching bij diversen complexen grondwerken

Zie fotogalerij van Grondwerken

Project name
Laseregalisatie

- Laseregalisatie van diversen zones (zonder bandensporen)
- Laseregalisatie tussen heipalen
- Laser gestuurd egaliseren van bouwputten
- Laser gestuurd egaliseren van paardrijbakken
- Laser gestuurd egaliseren van smalle funderingen d.m.v. mini-kilverbord
- Laser gestuurd egaliseren van vloeren in diversen loodsen en bedrijfshallen
- Laser gestuurd egaliseren van verschillende te bestraten verhardingsoppervlakken

Zie fotogalerij van Laseregalisatie

Project name
Civieltechnische werken

- Bouwrijp maken van diversen bouwprojecten
- Plaatsen van keerwanden/ betonelementen mbv. de zuignaptechniek
- Aanleg van uitstroomvoorzieningen
- Aanleg van paardrijdbakken en andere sportaccommodaties
- Rioleringen/ beregeningsinstallaties/ elektriciteitsvoorzieningen en drainage
- Uitgraven van watergangen en (natuur)vijvers onder elk gewenst profiel
- Traceren stroomkabels middels een kabeldetector tijdens bijkomend grondwerk

Zie fotogalerij van Civieltechnische werken

Project name
Containertransport en sloopwerken

- Containerverhuur en afvoer van diversen afvalstromen (groenafval, puin, zand, diversen bouwafval)
- Sloopwerk in- en door beperkte ruimtes
- Sloop van stallen, diversen bouwwerken (incl. afvoeren afval)
- Opschonen van tuinen (incl. afvoeren afval)
- Projectcoaching van diversen sloopwerken

Zie fotogalerij van Containertransport en sloopwerken

Project name
Cultuurwerken

- Machinaal spitten van smalle tuinen/ groene zones (werkdiepte 40 cm / werkbreedte 100 cm)
- Machinaal egaliseren/ inzaaien van gazons en kruidenvelden
- Leveren en aanbrengen van gazonzoden
- Verticuteren, maaien en bemesten van gazons
- Machinale begeleiding bij het aan- en verplanten van grote maat bomen
- Het aanbrengen van plaatselijke grondverbetering en beluchtings- en/ of infiltratiesystemen
- Projectcoaching van diversen cultuurwerken

Zie fotogalerij van Cultuurwerken

Project name
Bestratingen 1

- Leveren en plaatsen van verschillende bestratingen incl. afwateringsystemen (HWA afvoer)
- Leveren en plaatsen van verhardingen in bedrijfshallen/ beperkte ruimtes
- Projectcoaching van diversen bestratingswerkzaamheden

Zie fotogalerij van Bestratingen 1

Project name
Bestratingen 2 (zuignaptechniek)

- Leveren en plaatsen van zware elementverhardingen incl. afwateringsystemen (HWA afvoer)
- Leveren en plaatsen van zware elementverhardingen in bedrijfshallen/ beperkte ruimtes
- Leveren en plaatsen van grote (beton) tegels, stelcomplaten en betonbanden
- Projectcoaching van diversen bestratingswerkzaamheden

Zie fotogalerij van Bestratingen 2